Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính như thế nào là những câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Vì vậy trong bài chia sẻ sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Theo pháp luật Việt Nam quy định thì thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu. Loại thuế này được thu dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh và sản xuất cuối cùng của các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn.

Thuế doanh nghiệp là một loại thuế trực thu mà các doanh nghiệp phải nộp
Thuế doanh nghiệp là một loại thuế trực thu mà các doanh nghiệp phải nộp

Vậy thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng anh là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp trong tiếng anh là một thuật ngữ chuyên ngành kế toán. Theo từ điển tiếng anh chuyên ngành thì business income tax được hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là một danh từ được sử dụng nhiều trong ngành kế toán thuế.

Ngoài ra đối tượng phải nộp thuế doanh nghiệp bao gồm tất cả các cá nhân, tổ chức tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ. Căn cứ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp dựa vào yếu tố thu nhập của doanh nghiệp chịu thuế trong kỳ tính thuế do pháp luật quy định và thuế suất. Trong đó thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và các loại hình dịch vụ cùng các thu nhập khác.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2019

Cách tình thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2019
Cách tình thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2019

Theo khoản 1 điều 3 thông tư 78/2014/TT – BTC quy định số thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải nộp trong thời kỳ tính thuế được tính theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ x Thuế suất của thuế TNDN.

Trong đó thu nhập tính thuế được tính theo công thức:

Thu nhập tính thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ ) + Các khoản thu nhập khác

Lưu ý tại điều 11 thông tư 78/2014/ TT – BTC đã quy định thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 là 20%.

Thu nhập chịu thuế được xác định như thế nào?

Xác định thu nhập chịu thuế rất quan trọng đối với doanh nghiệp và những người làm kế toán thuế. Để tính được thu nhập chịu thuế thì trước hết chúng ta cần tính được doanh thu của doanh nghiệp cùng các chi phí được trừ và các khoản thu nhập khác. Cụ thể như sau:

Doanh thu tính thuế của doanh nghiệp

Tại khoản 1 điều 5 thông tư 78/2014/ TT – BTC đã quy định doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng hóa, gia công, cung cấp các loại hình dịch vụ đã bao gồm các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp nhận được dù đã thu tiền hay chưa thu tiền. 

Đối với các doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng thì doanh thu không bao gồm khoản tính thuế giá trị gia tăng. Đối với các trường hợp khách hàng thanh toán tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc theo doanh thu trả một lần.

Xác định chi phí được trừ

Tại điều 6 thông tư số 78/2014/ TT – BTC đã quy định các doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng được các điều kiện như sau:

  • Chi phí thực tế phát triển phải liên quan đến hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp
  • Các khoản chi phí phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp
  • Các khoản chi có hóa đơn trị giá từ 20 triệu trở lên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, có chứng từ và thanh toán không dùng tiền mặt.

Xác định thu nhập khác của doanh nghiệp

Thu nhập khác của doanh nghiệp được xác định tại điều 7 Thông tư 78/2014/ TT – BTC. Cụ thể thu nhập khác được xác định như sau:

  • Nguồn thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp
  • Nguồn thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
  • Thu nhập từ việc chuyển nhượng các dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia các dự án, quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản 
  • Nguồn thu nhập từ quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật
  • Thu nhập từ việc bán ngoại tệ
  • Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá vừa đồng tiền ngoại tệ và tiền Việt…

Qua các tìm hiểu trên chúng ta cũng có thể thấy được mục đích của việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp là nhằm tạo cho nhà nước một khoản thu gắn tiền với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời nó cũng giúp điều tiết nền kinh tế thị trường hoạt động và vận hành một cách ổn định. 

Ngoài ra các chính sách ưu đãi về thuế suất sẽ nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư FDI từ nước ngoài, đem đến cơ hội phát triển cho nước ta. Đặc biệt hơn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp còn giúp tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, phát triển kinh tế nhiều thành phần.

Trên đây là một số thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp cùng cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2019. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về loại thuế này cùng cách tính thuế doanh nghiệp chuẩn nhất.

Xem Thêm:  Bảng giá vé Resort Ngọc Sương mới nhất năm 2019

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.