Nhà thầu xây dựng uy tín số một hiện nay

Vừa qua, Bộ Xây Dựng vừa thông qua thông tư số 26/2016/TT-BXD về việc quy định một số nội dụng chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình sau khi thi công. Qua đó, đông đảo cử tri và nhân dân đã thắc mắc về một số nội dung và chi tiết được đề cập trong văn bản. Bài viết sau đây sẽ giải đáp thắc mắc của nhân dân về vấn đề này.

Thông tư 26/2016/tt-BXD quy định những gì?
Thông tứ số 26/2016 đã ảnh hưởng khá nhiều đến ngành xây dựng

Thông tư 26/2016/tt-BXD quy định những gì? Áp dụng cho những đối tượng nào?

Vào ngày 26/10/2016, Bộ Xây Dựng đã thống nhất về việc ban hành thông tư 26/2016, qua đó quy định về việc quản lý cũng như bảo trì chất lượng công trình sau khi thi công và trong quá trình vận hành, sử dụng.

 

Vào ngày 30/11/2016, thông tư đã được chính thức công báo trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, cụ thể đề cập đến đối tượng áp dụng bao gồm tất cả các cá nhân, đoàn thể, tổ chức trong nước và cả tổ chức nước ngoài hiện đang hoạt động trong bất động sản, xây dựng tại lãnh thổ Việt Nam.

Những nội dung được quy định rõ trong thông tư 26/2016/tt-BXD

Liên quan đến việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, thông tư đã làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan. Cụ thể, văn bản đã nói rõ về trách nhiệm của các đơn vị nhà thầu và chủ đầu tư trong quá trình lên kế hoạch, bản vẽ, xây dựng và nghiệm thu công trình. Những nội dung quan trọng đã được đề cập trong văn bản có thể kể đến như:

 • Điều số 2: làm rõ trách nhiệm của chủ công trình trong việc kiểm dõi và thống kê chất lượng công trình xây dựng.
 • Điều số 3: trách nhiệm của chủ đầu tư đối với bên đơn vị tổng nhà thầu về việc quản lý chất lượng công trình.
 • Điều số 4: nói về hình thức đối tác thông tư và trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình của hình thức này.
 • Điều số 5,8 và 9: một số quy định về nghiệm thu thiết kế và xây dựng, nghiệm thu khi hoàn thành xây dựng và bắt đầu đưa công trình vào sử dụng.
 • Điều số 11: bàn về vấn đề hoàn công xây dựng.
 • Điều số 12: liên quan đến các thủ tục liên quan đến lưu trữ hồ sơ dự án để phục vụ cho việc quản lý, vận hành và bảo trì công trình.
 • Điều 16, 17: đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành của công trình trong quá trình xây dựng và sau một khoảng thời gian sử dụng ; quan trắc toàn bộ công trình nói chung và bộ phận công trình nói riêng trong quá trình xây dựng.
 • Điều 22: trình tự giải quyết các tranh chấp xung đột xảy ra nếu có trong quá trình đánh giá chất lượng công trình xây dựng.
 • Điều 25: hình thức xử lý đối với các cá nhân và tổ chức vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Xem Thêm:  Công ty xây dựng ENO – Nhà thầu xây dựng uy tín số một hiện nay

Trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định trong thông tư 26/2016/tt-BXD là gì?

Thông tư 26/2016/tt-BXD quy định những gì?
Chủ đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chất lượng công trình

Hiểu khái niệm chủ đầu tư trong xây dựng

Chủ đầu tư là người tự do quyết định đầu tư trước khi lên dự án hoặc đang trong quá trình phê duyệt dự án. Tùy thuộc vào nguồn vốn được huy động để đầu tư cho dự án, chủ đầu tư được xác đinh cụ thể theo từng loại theo nguồn vốn.

Chủ đầu tư có thể là cơ quan, tổ chức hoặc đại diện cho cơ quan, tổ chức có xác nhận rõ bên phía chủ thể. Đồng thời, chủ đầu tư phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên có liên quan nếu xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện, xét trong phạm vi các quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư. (Được trích trong bộ luật 50/2014/QH13 về Xây dựng)

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng

Theo thông tư 26/2016/TT-BXD quy định, chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát chất lượng công trình. Chủ đầu tư được quyền tự do lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tài chính và năng lực chuyên môn để hợp tác. Cũng như thỏa thuận rõ ràng về ngôn ngữ được thể hiện trong các văn bản, hồ sơ và tài liệu được sử dụng và lưu trữ liên quan đến công trình xây dựng.

Chủ đầu tư cũng cần phải tổ chức thành lập nghiệp vụ khảo sát tiến độ xây dựng, so sánh đối chiếu việc thực hiện của nhà thầu khảo sát xây dựng đối với các quy định trong hợp đồng.

Xem Thêm:  10 sai lầm thường gặp khi chọn màu sơn nhà không phù hợp

Đối với công tác thi công công trình, chủ đầu tư phải tổ chức giám sát thi công công trình theo điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Tổ chức thí nghiệm kiểm chứng đánh giá khả năng chịu lực và kết cấu công trình được quy định tại điều 29 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần phải phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong việc giải quyết và khắc phục sự cố đối với các phát sinh ngoài ý muốn trong quá trình xây dựng.

Tổ chức nghiệm thu công trình tổng thể hoặc nghiệm thu theo giai đoạn hoàn thành hạng mục công trình xây dựng. Phải lưu trữ các tài liệu quan trọng liên quan đến tiến độ xây dựng công trình. Đồng thời, phải tích cực kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện bảo hành chất lượng công trình, tránh để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Xét trường hợp áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư, vậy trách nhiệm quản lý chất lượng công trình được phân định như thế nào?

Đối với các cơ quan có thẩm quyền kí kết hợp đồng dự án

 1. Tiến hành kiểm tra năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu đã được liệt kê trong hồ sơ và đưa ra kết quả trúng thầu trước khi doanh nghiệp dự án phê duyệt hợp đồng.
 2. Tham gia đầy đủ các giai đoạn nghiệm thu (nếu có) hoặc nghiệm thu tổng thể công trình. Trung thực chỉ ra những sai phạm và thiếu sót nếu có trong và sau quá trình nghiệm thu công trình xây dựng.
 3. Đánh giá và giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn liên quan đến tiêu chuẩn áp dụng, tiến độ công trình, bảo vệ môi trường,…
 4. Đối với các công trình BOT hay BLT, sau khi kết thúc thời gian kinh doanh dịch vụ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét giá trị, tình trạng hiện tại của công trình, lập danh sách tài sản chuyền giao, xác định các hư hại công trình và yêu cầu doanh nghiệp quản lý dự án tổ chức trùng tu sửa chữa nếu có.

Đối với các doanh nghiệp quản lý dự án

 1. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý chất lượng công trình trong quá trình thực hiện dự án.
 2. Tổ chức thực hiện chuyển giao công nghệ, đào tạo và bảo trì quản lý sử dụng công trình phù hợp với các điều khoản được thống nhất trong dự án.
Xem Thêm:  Real estate là gì? Những khái niệm liên quan đến Real estate

Tranh chấp về chất lượng công trình và trình tự giải quyết tranh chấp như thế nào?

Tranh chấp về chất lượng công trìnhxây dựng là gi?

Theo thông tư 26/2016 có nêu rõ, tranh chấp chất lượng công trình sẽ xảy ra khi xuất hiện 2 luồng ý kiến đánh giá đối lập về đánh giá chất lượng công trình xây dựng và những biện pháp giải quyết sai sót trong hạng mục thi công công trình.

Trình tự giải quyết những tranh chấp về chất lượng công trình

 • Khi xảy ra tranh chấp, được quy định tiến hành cụ thể theo trình tự sau:
 • Giải quyết tự đàm phán, thương lượng giữa các bên có xảy ra tranh chấp.
 • Lựa chọn, xem xét đến việc thuê một tổ chức có đủ năng lực đánh giá chất lượng bộ phận công trình và đề xuất hướng khắc phục.
 • Nếu như vẫn không thể đi đến thống nhất, kết luận, các bên có thể khởi kiện lên cơ quan pháp lý nhà nước để giải quyết tranh chấp thông qua tòa án, tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp theo đúng thủ tục của pháp luật.

Xử lý sai phạm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thông tư 26/2016/tt-BXD quy định những gì?
Khi phát sinh những sai phạm, cần có những biện pháp cụ thể để khắc phục

Khi phát hiện sai phạm liên quan đến việc quản lý và bảo trì chất lượng công trình xây dựng, các cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm:

 1. Yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm tự khắc phục sai phạm.
 2. Thông báo cho ban Thanh tra xây dựng, đồng thời kết hợp lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật về vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng xây dựng.
 3. Công bố công khai tên và hành vi sai phạm của tổ chức trên các trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng.
 4. Yêu cầu tạm dừng thi công nếu phát hiện công trình không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, nguy cơ xảy ra các sự cố công trình nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng con người và các công trình lân cận khác.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.